FSC gecertificeerd!

Wat is FSC®?

FSC, de Forest Stewardship Council® (Raad voor Goed Bosbeheer), is een
internationale organisatie, opgericht in 1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt
wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Basis voor
deze standaarden, die per land of regio verder worden uitgewerkt, zijn de 10 FSC-principes voor 
goed bosbeheer. Een bedrijf dat het proces van scheiding en herkenning aantoonbaar goed
beheerst, krijgt van een onafhankelijke certificeerder een FSC-certificaat met een CoC-nummer. Producten met het FSC-logo komen aantoonbaar uit een goed beheerd bos. Dat wil o.a. zeggen: niet illegaal en niet afkomstig uit ‘oerbossen’.

Bergdrukkerij is een bedrijf dat eindproducten van hout (papier en karton) gebruikt voor het produceren van opdrachten van haar klanten. Daar waar gewenst en mogelijk is zal Bergdrukkerij FSC-gecertificeerde materialen inzetten om aan de vraag van haar klanten te voldoen.

Bergdrukkerij is daarvoor gecertificeerd volgens FSC-CoC onder certificaatnummer SKH-COC-000292CZ

 

FSC