Er zijn verschillende manieren om je bestand(en) aan te leveren.

Type bestanden
Je bent als klant zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bestanden die je aan­le­vert. Lees daarom vóór het drukgereed maken van je document onderstaande instructies. Die geven aan waar bestanden aan moeten voldoen om een voorspelbaar drukresultaat te krijgen. Uiteraard controleren wij u bestanden en indien er bij de controle onvolkomenheden naar voren komen krijgt u van ons een melding. Pas na uw akkoord gaan wij over tot drukken.

Voor het beste resultaat: lever een drukgerede PDF aan!
Let op! PDF bestanden die RGB, shading objects, coloured paterns of NChannels bevatten zijn geen drukgeschikte bestanden en geven een onvoorspelbaar resultaat.

Gesloten en open bestanden
Je kunt het beste zogenaamde gesloten (drukgerede) bestanden aanleveren zoals TIFF, JPG of PDF bestanden. Deze bestanden kunnen direct verwerkt worden. Ze zien er namelijk hetzelfde uit, ongeacht op welke computer ze worden geopend.

Zogenaamde open bestanden zijn bijvoorbeeld;  InDesign, Microsoft Word en PowerPoint documenten.
Van deze bestanden moet eerst een gesloten bestand gemaakt worden.
Omdat er in open bestanden op andere computers altijd een kans is op kleine verschuivingen in tekst of afbeeldingen, krijg je van ons eerst nog een proef van het gesloten bestand toegestuurd.

De volgende open bestandsformaten kunnen worden verwerkt:

  • Illustrator
  • Photoshop
  • InDesign

InDesign, Microsoft Word en Microsoft Powerpoint documenten zijn open bestandsformaten die door ons worden omgezet naar het PDF-formaat. Hiervan ontvang je een digitale proef waarop akkoord moet worden geven.

Let op! Andere pakketten worden niet ondersteund.
Dus GEEN CorelDraw, Pagemaker, Microsoft Excel of Microsoft Publisher, etc. Vaak is het wel mogelijk vanuit deze pakketten een drukgerede PDF maken die kan worden verwerkt, maar die kunnen onverwachte resultaten geven die niet te voorzien zijn.

We wijzen je erop dat alle bestanden met ingesloten lettertypes of met alle tekst in outlines/ contouren moeten worden aangeleverd.

Bij het aanleveren van een bestand gaan onze voorkeur uit naar een (certified) PDF. Indien je afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van (minimaal) 300dpi voor regulier drukwerk en 150 DPI voor grootformaat drukwerk (spandoeken, canvas e.d.). Omdat dit niet in alle gevallen mogelijk is, hanteren wij een minimale resolutie van 150dpi. De afdruk wordt mogelijk onscherp bij een lagere resolutie dan 150dpi; In de meeste gevallen is dit in het ontwerp reeds zichtbaar. Indien je het bestand toch met een lagere resolutie dan 150dpi aan wilt leveren, is het mogelijk om je bestand vrij te geven, alhoewel wij dit ten zeerste afraden. 

De volgende producten kunnen standaard op 150dpi aangeleverd worden, dit in verband met de
druktechniek en het uiteindelijke formaat;

– Vlaggen
– Canvas
– Spandoeken
– Banners

Microsoft Word – Publisher – Excel – Powerpoint
In het Microsoft Office pakket is het niet mogelijk drukbare bestanden te maken. Deze bestanden geven onverwachte resultaten. Wel kunnen wij voor je kijken of wij je Office-bestand om kunnen zetten in een drukbaar bestand. Wij rekenen hiervoor een minimumprijs van € 25,- per product, een exacte prijsopgave geven wij in overleg.

En heb je aanvullend hulp nodig bij het juist aanleveren van je bestanden, neem dan gerust contact op met ons.

Transparanties en overdruk
Transparanties en overdruk kunnen problemen veroorzaken. Om die redenen dienen transparanties te worden afgevlakt. Daarnaast wijzen wij je erop dat tekst en/of beeld niet op overdruk moet staan. Wanneer dit namelijk wel het geval is, bestaat er het risico dat betreffende tekst en/of beeld in het drukprocédé slecht tot niet zichtbaar zijn. Witte teksten of vlakken e.d. die op overdruk staan zullen in zijn geheel wegvallen. (let op: het aanleveren van bestanden met transparanties en/of overdruk is geheel op eigen risico.)
In Indesign en Illustrator kun je overdruk rechtstreeks verwijderen in het pallet ‘kenmerken’. Transparaties kun je in Illustrator direct afvlakken via menu ‘object’. In Indesign maakt je een profiel aan onder het menu ‘bewerken > voorinstellingen transparanties afvlakken’. Je kiest daar de regelen (hoge resolutie) en klikt op ‘nieuw’ en geeft je bestand een naam. Zet dan de eerste schuif van 100% naar 75%. Het overige mag blijven staan en vink vervolgens in het onderste vakje complexe regio’s bijknippen’ aan. Bevestig met ‘ok’. Vervolgens exporteer je het bestand naar PDF en kies je in het PDF-menu bovenaan bij de preset PDF/X-1a:2001 en bij de menu’s aan de linkerzijde bij advanced voor de nieuw aangemaakte afvlakker. Let op dat PMS en transparanties niet samen gaan via deze methode. De PMS dient dan al omgezet te zijn naar CMYK in je bronbestand.

Lijnen
Indien je gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 punts. Negatieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 punts hebben. 

Kleuren
Full color (4/0 – 4/4) bestanden moeten altijd worden opgemaakt in CMYK.

Je dient altijd bij full color drukwerk PMS kleuren om te zetten naar CMYK.

De maximale kleurdekking bij full color drukwerk is ongeveer 280%. Wanneer je bijvoorbeeld zwart in full color opmaakt, let dan op dat zwart ook echt 100% zwart is en geen 100% cyaan, 100% magenta, 100% yellow en 100% black. Als zwart echt diep zwart moet zijn, voeg je 10% toe bij C, M en Y, dus dan krijg je: 10%C +10%M + 10%Y +100%K.
Maar nooit voor zwarte teksten. Een mix van 400% (dus hoger dan 280%) kan vlekken en andere storende factoren in je drukwerk veroorzaken. Aanbevolen wordt om niet meer dan 280% kleurdekking te geven bij CMYK. %C + %M + %Y + %K

Bestanden met een-, twee- of driekleuring drukwerk moet worden opgemaakt in PMS (solid colors). Deze kleurcodes moet je meegeven in je document.

Wanneer er een “doorschijnende” kleur wordt toegepast, ofwel een bepaald percentage van de kleur, is het van belang te weten dat circa 10% de minimale doorschijnendheidfactor (opacity) is om garant te kunnen staan voor de drukkwaliteit. Wanneer je een tint van de kleur toegepast, ofwel een bepaald percentage van de kleur, is het van belang te weten dat circa 10% de minimale waarde is.

Formaten en snijmarge
Bestanden voor drukwerk dienen te worden aangeleverd in de juiste formaten. Houd hierbij rekening met 3 mm snijmarge/afloop aan alle zijden. We adviseren je binnen je ontwerp altijd minimaal 3 mm binnen het netto formaat werkt zodat belangrijke teksten en/of afbeeldingen niet kunnen komen te vervallen.

Bij spandoeken adviseren wij om een marge van 1 cm aan alle zijden te gebruiken. Wanneer je kiest voor afwerking met ringen, dien je rekening te houden met 45 mm van het afgewerkte formaat waar de ringen in worden geplaatst.

[Bestanden uploaden]

Vraag vandaag nog een offerte aan?